Rekuperatori i ventilacija

Rekuperatori i ventilacija

Pravilno projektirana ventilacija građevina je jedan od glavnih elemenata uštede energije. U nastojanju da osiguramo dobavu svježeg zraka koristimo klima uređaje i druge uređaje koji u obavljanju svojih funkcija troše …